Amendment to the Communiqué on Decree No. 32 on the Protection of the Value of the Turkish Currency

Before the amendment, it was obligatory to make payments arising from sale of securities other than vehicle sales contracts

which determined the contract price and other payment obligations in foreign currency or indexed to foreign currency In Turkish liras, without. exception. Now, the amendment brings following exceptions to this rule:

 • Payment obligations within the scope of negotiable instruments denominated in foreign currency that entered into circulation before the effective date of the Communiqué on the Amendment to the Communiqué on the Decree No. 32 on the Protection of the Value of Turkish Currency published in the Official Gazette dated 19/4/2022 and numbered 31814 within the scope of the performance of the securities sales contracts concluded before 19/4/2022.

 • Payment obligations within the scope of invoices issued before 19/4/2022.

 • Payment obligations within the scope of precious metals and precious stones purchase and sale transactions in foreign currency in Borsa Istanbul A.Ş. Precious Metals and Precious Stones Market and settlement of these transactions.

 • Within the scope of the Communiqué on Foreign Trade Capital Company Status published in the Official Gazette dated 8/12/2004 and numbered 25664 (Export: 2004/12) and the Communiqué on Sectoral Foreign Trade Companies Status published in the Official Gazette dated 2/7/2004 and numbered 25510 (Export: 2004/4), the exports to be realised through Foreign Trade Capital Companies (FTSC) or Sectoral Foreign Trade Companies (SFTC) based on the intermediary export contract and the exports to be realised based on the intermediary export contract through the companies having the status of Export Consortium within the scope of the Decree on Export Supports put into force by the Presidential Decree dated 17/8/2022 and numbered 5973 and E-Export Consortium within the scope of the Decree on E-Export Supports put into force by the Presidential Decree dated 24/8/2022 and numbered 5986.

 • Payment obligations within the scope of securities sales contracts concluded for the delivery of goods to which transit and customs warehouse regimes and temporary storage and free zone provisions of the Customs Law dated 27/10/1999 and numbered 4458, including the sale and delivery of bunker fuel subject to customs declaration.

 • Payment obligations regarding the delivery of the goods subject to the securities sales contract concluded with the companies operating in the free zone within the scope of foreign trade transactions.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik

Değişiklik öncesi, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün iken sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin, Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu idi. Değişiklikle birlikte bu kurala bazı istisnalar getirildi. Bu istisnalar:

 • 19/4/2022 tarihinden önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 19/4/2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66)’in yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

 • 19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

 • Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

 • 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12) ve 2/7/2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/4) kapsamında, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ile 17/8/2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki İhracat Konsorsiyumu ve 24/8/2022 tarihli ve 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

 • Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

 • Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri.